Photokina-messut ja mietteitä kuvan merkityksellisyydestä

Fotonokan Justus Järnefelt ja Mikko Tikka kävivät syyskuun viimeisenä viikonloppuna Photokinassa tutustumassa kuvateknologian uusimpiin tuuliin. Kölnissä järjestetty tapahtuma alleviivasi kasvavaa kuvan tarvetta ja antoi aihetta pohtia visuaalisuuden ja kuvan merkityksellisyyttä niin nyt kuin tulevaisuudessakin. 

Mitä uutta Photokina-messuilla?

Photokinassa nostettiin esille muun muassa kuvateknologian parissa tapahtuvia muutoksia. Kaksikko osallistui myös DIGILITY 2018 -konferenssiin, jossa keskiössä oli virtuaalitodellisuus (virtual reality) ja lisätty todellisuus (augmented reality). Kyseiset kaksi teknologian nousevaa aluetta ovat alkaneet saada jalansijaa videopelien parissa, mutta valokuvan kentällä VR ja AR ovat vielä melko tuntemattomia. 

Kysymys virtuaalisuuden erilaisista mahdollisuuksista nousi esille myös Tobias Nientiedtin puheenvuorossa hänen tuodessa esille maailman suurimpiin verkkokauppoihin kuuluvan OTTO-yrityksen kuvatuotannon uudistumisen. OTTO:n verkkosivuille lisätään vuosittain 390 000 uutta kuvaa ja tällä hetkellä home and living -verkkokauppaosaston kuvasto tuotetaan virtuaalisesti. Verkkokaupan ja teknologian kehittyessä myös kuvien määrällinen tarve kasvaa ja kysymys kuuluukin millaisia ratkaisuja pystymme kuvantilaajille tulevaisuudessa tarjoamaan. On mielenkiintoista nähdä tuleeko virtuaalisesta todellisuudesta vielä mainstreamia: lyökö VR uutena tulokkaana samalla tavoin läpi kuin esimerkiksi radio tai TV aikanaan? Tuleeko virtuaalisuudesta osa esimerkiksi mainoskuvausta? 

Teknisen puolen lisäksi ajattelemisen aihetta antoivat valokuvaajan arvottamiseen ja kuvan kasvavaan merkityksellisyyteen liittyvät puheenvuorot.

“Oli mielenkiintoista todeta kuinka korkealle valokuvaaja ja tämän ammattitaito arvotetaan Keski-Euroopassa. Kuvan ja visuaalisuuden arvostus on korkealla. Kuvan tilaaja luottaa kuvaajan ammattitaitoon ja kuvaajaa pidetään taiteilijana, jonka itseilmaisun väline on valokuvaus.” 

juhlat_0_avaus.jpeg

Mitä visuaalisuus ja kuva merkitsevät suomalaisessa kulttuurissa ja bisneksessä? 

Jaakko Veijola kirjoittaa M&M:n verkkojulkaisun kolumnissaan (26.3.2018) “tekstistä tulleen suomalainen kulttuurinen maneeri” ja kuinka me suomalaiset tyydymme visuaaliseen mitättömyyteen. Veijola kysyy myös kolumninsa lukijalta “Googlen, Facebookin, Pradan tai Teslan slogania”. Edellä mainitut brändit omaavat vahvan statuksen ja jokaisen tekijyys kulminoituu vahvasti yksilölliseen visuaaliseen ilmeeseen. Jokaisen brändin valitsema visuaalinen kuvasto on universaalisti tunnistettava ja kuvallinen ulostulo toimii materiaalisena arvokehyksenä yritykselle. 

Edellä mainittu linkittyy vahvasti ajatukseen mainonnan keinoista: esimerkiksi puhuttaessa mainoksesta, jossa potentiaalinen asiakas pyritään vakuuttamaan tekstin ja kuvan avulla, on tekstin ja kuvan on oltava yhtä laadukkaita. Mikäli kuva ei vastaa tekstiä kumpi on merkittävämpi: Uskotko katsojana kuvaa vai tekstiä? 

Kuinka voimme kuvan ammattilaisina vaikuttaa ?

Vastuu kuvan merkityksellistämisestä on myös meillä kuvantekjöillä: Meidän täytyy visuaalisuuden asiantuntijoina uusiutua ja löytää uudenlaisia väyliä vastata muuttuvaan kuvan tarpeeseen. Näin saamme myös suomalaisen mainonnan ja myynnin kentän ymmärtämään visuaalisuuden ja kuvan merkityksellisyyden. Samalla arvotamme myös oman osaamisemme ja kuvan arvon uudenlaiseksi. 

Haluamme kuva-alan asiantuntijoina korostaa kuvan merkitystä yrityksen brändi-imagon luomisessa. Kilpailu on monilla sektoreilla kovaa ja se, millaisen kuvallisen ulostulon brändi omaa vaikuttaa ratkaisevasti asiakkaan ostopäätökseen. Aivan kuten jokainen yritys omaa oman alansa asiantuntijuuden, on meillä kuva-alan ammattilaisilla tähän liittyen valtava osaaminen omalla tontillamme.

Me Fotonokalla haluamme alleviitata kuvien merkityksellisyyttä ja kohdentaa sisällämme olevan palon tuottaa laadukkaita ja ainutkertaisia kuvia. Jokainen kuvaajamme on yksilöllinen luova tekijä, joka ylittää usein ammattitaitoisuudellaan asiakkaansa toiveet. Luottakaa kuva-alan ammattilaisiin, voimme yhdessä viedä yrityksesi kuvailmaisun uudelle tasolle!

sfn©_jarnefeltjustus_img0171 copy.jpeg